• kompletne instalacje wentylacyjne
  • Rekuperatory THESSLA GREEN
  • Rekuperatory MISTRAL
  • Rekuperatory FRAPOL
  • Rekuperatory AERIS
  • gruntowe wymienniki ciepła: w wersji antybakteryjnej Awadukt Thermo, Płytowej Pro-Vent Geo oraz glikolowej Comfofond
  • projektowanie instalacji
  • pomiary skuteczności wentylacji i kontrola istniejących instalacji
  • serwis instalacji wentylacyjnych